WARUNKI PROMOCJI
„DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA I OTRZYMAJ 10% RABATU NA ZAKUPY”

 Zapisz się w okienku pop-up na stronie internetowej www.morefashion.pl do Newslettera i otrzymaj kod rabatowy -10% do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.morefashion.pl. Pamiętaj, że kod można wykorzystać tylko jeden raz.

Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego www.morefashion.pl – AR FASHION Anna Redzicka, adres: Goleńsko 87, 99-413 Chąśno, NIP 834 185 03 24 (dalej jako: Organizator).

 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA I  OTRZYMAJ 10% RABATU NA ZAKUPY”

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Promocja „Zapisz się do Newslettera i otrzymaj 10% rabatu na zakupy ” (dalej jako: Promocja) polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego  -10% na zakupy w sklepie internetowym www.morefashion.pl  (dalej jako: Sklep).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym i trwa do 31.12.2021 roku.

3. Uczestnikiem Promocji (dalej jako: Uczestnik) może być każda osoba, która w okresie trwania Promocji zapiszę się do Newslettera oraz posiada aktywne konto w Sklepie internetowym https://morefashion.pl/ .

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Promocji.

 

§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego

 1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem pop-up ma możliwość zapisu do Newslettera MORE (zawierającego informacje o aktualnych ofertach i promocjach obowiązujących w Sklepie www.morefashion.pl ). W tym celu Użytkownik powinien wpisać do bazy Newslettera swój adres e-mail oraz kliknąć okienko „Zapisz się”. Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się do Newslettera i kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości (potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail i chęci zapisania się do Newslettera).

2. Z chwilą skutecznego zapisania się do Newslettera użytkownik Serwisu otrzyma drogą mailową, na adres e-mail, którym posłużono się do dokonania rejestracji do Newslettera, jednorazowy kod rabatowy na 10%, na zakupy w sklepie internetowym (dalej jako: Kod rabatowy).

3. Kod rabatowy podlega jednorazowemu wykorzystaniu i upoważnia do obniżenia łącznej wartości zakupów dokonanych na www.morefashion.pl o 10%.

4. W celu otrzymania Kodu rabatowego trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

5. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy Newslettera w inny sposób niż za pośrednictwem pop up na stronie internetowej www.morefashion.pl. Jeżeli użytkownikowi nie pojawia się pop up może zapisać się do Newslettera na dole strony, w okienku umieszczonym nad danymi teleadresowymi.

 

§ 3. Zasady korzystania z kodu rabatowego

1. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.morefashion.pl .

2. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie. Szczegółowe zasady dotyczące zakładania konta znajdują się w regulaminie Sklepu pod adresem https://morefashion.pl/content/3-regulamin.

3. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 10%.

4. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu. Jeden użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.

5. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, jak również na zakupy z innymi kodami rabatowymi w Sklepie pod adresem www.morefashion.pl.

6. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.

7. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

8. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego nie jest ograniczone w czasie. Jest to jednak kod jednorazowego użytku.

 

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować na adres e-mail: biuro@morefashion.pl lub pocztą tradycyjną na adres: AR FASHION Anna Redzicka, Goleńsko 87, 99-413 Chąśno, z dopiskiem „Rezygnacja z Newslettera”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą mailową lub pocztową.

 

§5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszej Promocji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest AR FASHION Anna Redzicka, z siedzibą w Goleńsko 87, 99-413 Chąśno, NIP: 834 185 03 24 .

 

§6. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2019r.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.morefashion.pl oraz w siedzibie Organizatora.


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie